Poziv za prijave za dvomjesečnu plaćenu praksu za mlade žene završnih godina studija ili sa završenim fakultetom bez radnog iskustva

Sarajevo
Plaćena
+387 33 788 740
Trg Sabora bosanskog 36

Opis prakse

Nastavljamo sa pružanjem prilike mladim ženama (od 20 do 30 godina) da steknu prvo praktično radno iskustvo  u trajanju od 2 mjeseca (320 radnih sati) u nekoj od kompanija u BiH iz njihovog polja interesovanja i studija. Pored  praktičnog iskustva 38 učesnica će dobiti i obuku iz pisanja CV-a te trening o pravilnom nastupu prilikom intervjua za posao. Novčani iznos od 750 KM kao i  pismo preporuke će dobiti svaka učesnica nakon obavljene prakse.

Osoblje UG Nešto Više će pružiti podršku učesnicama u procesu pronalaska odgovarajuće kompanije u kojoj će moći steći svoje prvo radno iskustvo.

Naši dosadašnji rezultati koje smo ostvarili na sličnim projektima su odlični jer je preko 50% osoba koje su završile dvomjesečnu praksu dobilo odmah posao u kompaniji u kojoj su radili ili nekoj drugoj sličnoj.  

Zainteresovane osobe trebaju popuniti online prijavni obrazac koji se nalazi OVDJE

Uslovi

Poziv je namijenjen studentkinjama završnih godina studija i nezaposlenim diplomantkinjama  različitih studijskih usmjerenja uz napomenu da će prednosti imati kandidatkinje koje studiraju i/ili imaju diplomu za zanimanja u kojima su žene tradicionalno manje zastupljenje (npr. poljoprivreda, tehnologija i sl.). Starosna dob je od 20 do 30 godina. Prednost će imati kandidatkinje koje dolaze iz manjih sredina.

Rok za prijave je do 30.09.2020. godine do 15h.

Konačni izbor odabranih kandidatkinja izvršit će se najkasnije do 05.10.2020. godine, nakon čega će biti kontaktirane od strane implementatora projekta, te će rezultati biti i javno objavljeni na webstranici Udruženja. Nakon toga slijedi provođenje gore navedenih aktivnosti.

Napomena: Udruženje građana “Nešto Više” zadržava pravo da ne prihvati bilo koju ili sve od pristiglih prijava, i nije obavezno da obrazlažu svoju odluku.

Kontakt osoba:
Adem Lisičić – Projekt menadžer