Poziv za prijave za dvomjesečnu plaćenu praksu za mlade žene završnih godina studija ili sa završenim fakultetom bez radnog iskustva

Sarajevo
Plaćena
+387 33 788 740
Trg Sabora bosanskog 36

Opis prakse

Nastavljamo sa pružanjem prilike mladim ženama (od 20 do 30 godina) da steknu prvo praktično radno iskustvo  u trajanju od 2 mjeseca (320 radnih sati) u nekoj od kompanija u BiH iz njihovog polja interesovanja i studija. Pored  praktičnog iskustva 38 učesnica će dobiti i obuku iz pisanja CV-a te trening o pravilnom nastupu prilikom intervjua za posao. Novčani iznos od 750 KM kao i  pismo preporuke će dobiti svaka učesnica nakon obavljene prakse.

Osoblje UG Nešto Više će pružiti podršku učesnicama u procesu pronalaska odgovarajuće kompanije u kojoj će moći steći svoje prvo radno iskustvo.

Naši dosadašnji rezultati koje smo ostvarili na sličnim projektima su odlični jer je preko 50% osoba koje su završile dvomjesečnu praksu dobilo odmah posao u kompaniji u kojoj su radili ili nekoj drugoj sličnoj.  

Više info ovdje.

Uslovi

Poziv je namijenjen studentkinjama završnih godina studija i nezaposlenim diplomantkinjama  različitih studijskih usmjerenja uz napomenu da će prednosti imati kandidatkinje koje studiraju i/ili imaju diplomu za zanimanja u kojima su žene tradicionalno manje zastupljenje (npr. poljoprivreda, tehnologija i sl.). Starosna dob je od 20 do 30 godina. Prednost će imati kandidatkinje koje dolaze iz manjih sredina.