Praksa za studente Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Sarajevo
Plaćena
081 92 92 92
Zmaja od Bosne bb

Opis prakse

Poziv za stručnu praksu u Raiffeisen banci

 

 

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, sa sjedištem u Sarajevu, poziva sve redovne studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da se prijave za obavljanje stručne studentske prakse u Centrali Banke (Zmaja od Bosne bb).

 

Raiffeisen banka je prepoznatljiva po razvoju kadrova u dijelu specifičnih stručnih znanja iz oblasti bankarskog poslovanja. Ukoliko ste osoba koja želi proširiti svoja znanja i praktično iskustvo u poslovnom okruženju koje prati trendove u tehnologijama, pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu u skladu sa definisanim kriterijima na e-mail adresu [email protected] sa naznakom “Prijava za obavljanje stručne studentske prakse (oglas)“.

 

Za realizaciju studentske prakse neophodno je da student:

·         Dostavi CV i  potvrdu obrazovne institucije o statusu redovnog studenta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

·         pristupi standardnoj selekciji kandidata, koja podrazumjeva psihološke testove i test znanja engleskog;

·         bude visoko motiviran za učenje i rad u dinamičnom okruženju;

·         usvaja i primjenjuje stečena znanja, te odgovorno izvršava zadatke uz kontinuiranu superviziju i mentorstvo.

 

Studenti koji zadovolje kriterije za obavljanje studentske prakse će imati priliku individualno dogovoriti sa Bankom period i dinamiku obavljanja stručne prakse. Broj mjesta za praksu je ograničen.

 

 

 

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

www.raiffeisenbank.ba