Praksa za studente Pravnog fakulteta

Banja Luka
+387 51 321 171
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000

Opis prakse

Pripremni sastanak za obavljanje studentske prakse tokom ljetnje pauze, održan je 10. jula 2020. godine u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RUGIPP) u Banjoj Luci.


Ovo je treća godina za redom kako studenti završnih godina studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci obavljaju praktični oblik stručnog osposobljavanja kojim upotpunjuju stečena teorijska znanja. O tome šta ih očekuje tokom praktične nastave studente su upoznali zamjenik direktora RUGIPP Srđan Radulj, predmetni nastavnik prof. dr Radenko Jotanović i asistent Bosiljka Čubrilović, ma.


Svi studenti praksu u trajanju od 15 radnih dana, trebaju obaviti u svom mjestu prebivališta i to u periodu od 27. jula do 28. avgusta 2020. godine.


Tokom prakse imaće  priliku da se detaljnije upoznaju sa radom pisarnice, načinom vođenja javnih evidencija nepokretnosti, imovinsko-pravnih postupaka, radom Komisija za izlaganje podataka o nepokretnostima i imaocima prava na nepokretnostima i drugim poslovima u nadležnosti RUGIPP. Nakon završetka prakse svim polaznicima biće uručeni certifikat.