Praksa za studente Prirodno-matematičkog fakulteta, smjer Primijenjena matematika i Teorijska kompjuterska nauka

Sarajevo
Plaćena
081 92 92 92
Zmaja od Bosne bb

Opis prakse

Poziv za stručnu praksu u Raiffeisen banci

 

 

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, sa sjedištem u Sarajevu, poziva sve redovne studente, završne godine prvog ciklusa i redovne studente drugog ciklusa studija, Prirodno-matematičkog fakulteta, smjer Primijenjena matematika i Teorijska kompjuterska nauka, da se prijave za obavljanje stručne studentske prakse.

 

Raiffeisen banka je prepoznatljiva po razvoju kadrova u dijelu specifičnih stručnih znanja iz oblasti bankarskog poslovanja. Ukoliko ste osoba koja želi proširiti svoja znanja i praktično iskustvo u poslovnom okruženju koje prati trendove u tehnologijama, pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu u skladu sa definisanim kriterijima na e-mail adresu [email protected] sa naznakom “Prijava za obavljanje stručne studentske prakse (oglas)“. Sve dodatne informacije mozete dobiti na broj telefona 033/ 287 868.

 

Za realizaciju studentske prakse neophodno je da student:

1. dostavi CV i  potvrdu obrazovne institucije o statusu redovnog studenta Prirodno-matematičkog fakulteta;

2.  pristupi standardnoj selekciji kandidata, koja podrazumjeva test opštih sposobnosti i znanja engleskog jezika;

3. bude visoko motiviran za učenje i rad u dinamičnom okruženju;

4. usvaja i primjenjuje stečena znanja, te odgovorno izvršava zadatke uz kontinuiranu superviziju i mentorstvo.

 

Studenti koji zadovolje kriterije za obavljanje studentske prakse će imati priliku individualno dogovoriti sa Bankom period i dinamiku obavljanja stručne prakse. Broj mjesta za praksu je ograničen.

 

 

 

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

www.raiffeisenbank.ba